1. Fiets en Elektrische Onderdelen Twee Jaar

 1. Alle fietsonderdelen, met uitzondering van remblokken, remschijven, banden en andere slijtbare onderdelen.
 2. Elektrische onderdelen, waaronder bedieningspaneel, LCD-scherm, snelheids- of koppel sensor, batterij, motor, verlichting en batterijlader.

2. Batterij Twee Jaar

 1. De Batterijspanning zal gegarandeerd niet met meer dan 30% dalen binnen twee jaar na aankoop.
 2. De garantie op de batterij vervalt indien geprobeerd wordt de batterijhouder te openen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door een medewerker van Amps Electric Bikes Ltd.

3. Frames

 1. Wisper lichtmetalen frames hebben een garantie van vijf jaar tegen defecten. Het frame omvat geen lageringen, bevestigingen, bagagedrager of voorvorken. Schade aan het lakwerk is uitgesloten.
 2. Wisper carbon frames hebben een garantie van twee jaar tegen defecten. Het frame omvat geen lagering, bevestigingen, bagagedrager of voorvorken. Schade aan het lakwerk is uitgesloten.
 3. De hoogtebeperkingen op de zadelpen moeten strikt worden aangehouden, als er geen markering op de zadelpen aanwezig is, neem dan contact op met Wisper Support voor advies. Beschadigingen die ontstaan doordat de zadelpen te hoog is geplaatst, worden niet gedekt door onze beperkte Garantie.

4. Uitzonderingen op de Garantie

 1. Verbruiksartikelen zoals banden, binnenbanden, kettingen, kettingwielen, tandwielen, remblokjes, lageringen, handvatten van het stuur of kabels.
 2. Corrosie, roest, haarscheurtjes in de lak, schilfers op de lak, waterschade, de gevolgen van vermoeidheid en alle schade, defecten of verlies veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik of diefstal.
 3. Defecten of schade als gevolg van slecht onderhoud, overbelasting met teveel gewicht, het niet in acht nemen van de koppel beperkingen en de limiet markering op de zadelpen, slepen, onjuiste montage en wijzigingen aan de fiets, montage en hermontage van accessoires.
 4. Schade als gevolg van gebruik in wedstrijden, springen of andere vormen van extreem gebruik.

5. Verlengde Garantie

Uw Wisper elektrische fiets moet ten minste eenmaal per jaar goed worden onderhouden door een professionele Wisper elektrische fiets dealer. Dit is een voorwaarde waaronder wij de garantie van één jaar verlengen tot twee jaar. Het is daarom voor uw gemak aan te bevelen de fiets te kopen bij een dealer zo dicht mogelijk bij uw huis of werkplek. Elke aanspraak op deze garantie het tweede jaar moet vergezeld gaan van een aankoopbewijs van een geregistreerde Wisper dealer waaruit blijkt dat er binnen 12 maanden voorafgaand aan de aanspraak een onderhoudsbeurt is uitgevoerd.

6. Algemene voorwaarden

 1. Garanties zijn overdraagbaar op voorwaarde dat de fiets op het moment van de overdracht in goede werkende staat is verklaard door een erkende Wisper-dealer. De aanvraag voor overdracht moet schriftelijk worden ingediend bij Amps Electric Bicycles Ltd met een brief of e-mail van de Wisper-dealer waarin wordt bevestigd dat de fiets in goede staat verkeert. Volledige gegevens van de oorspronkelijke eigenaar met een kopie van de originele verkoop factuur met vermelding van frame- en batterij serienummers moeten worden verstrekt. De garantie wordt alleen overgedragen na schriftelijke bevestiging van Amps Electric Bicycles Ltd. Elke garantieclaim van de tweede eigenaar moet vergezeld zijn van een kopie van deze bevestiging.
 2. Uw fiets wordt alleen gedekt door deze garantie op voorwaarde dat deze is gekocht bij een erkende Wisper-dealer.
 3. Een bewijs van aankoop met datum van aankoop moet op verzoek worden geleverd.
 4. Alle garantiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende Wisper-dealer.
 5. De garantie omvat de vervanging van onderdelen en de kosten van verzending naar een erkende Wisper-dealer in het Verenigd Koninkrijk.
 6. Aanspraken op verlies van gebruik of enige andere compensatie zijn uitgesloten.
 7. In geval van een garantieclaim wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd.
 8. In het geval van een claim voor een beschadigd frame, moet het frame of de complete fiets (schoongemaakt) naar Amps Electric Bicycles Ltd gestuurd worden voor onderzoek. Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor eventuele arbeid, en/of levering en ophalen. De hoogtebeperkingen op de zadelpen moeten strikt worden nageleefd. Als er geen markering op de zadelpen staat, neem dan contact op met Wisper Support voor advies.
 9. Uw garantie vervalt als u ervoor kiest een defect product zelf te repareren of als u een vervangend onderdeel gebruikt dat niet door Amps Electric Bikes Ltd is geleverd.
 10. Amps Electric Bikes Ltd is niet aansprakelijk voor schade, defecten of verlies veroorzaakt door het gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen.
 11. Bij het demonteren van onderdelen of componenten die niet in de handleiding vermeld staan, vervalt de garantie op het betreffende onderdeel en alle andere onderdelen waarvan wij vaststellen dat deze door het demonteren zijn aangetast.
 12. Het omzeilen of proberen te omzeilen van de snelheidsbegrenzer die is ingesteld op 25 km/u (15,5 mph) of het openen of proberen te openen van de gashendel zodat de fiets snelheden van meer dan 6 km/u (4 mph) kan bereiken, maakt de garantie ongeldig.
 13. De nieuwe Wisper-fiets moet binnen vier weken na de aankoopdatum worden geregistreerd met behulp van het formulier op de www.wisperbikes.com website.  De serienummers van de batterij en het fietsframe moeten nauwkeurig worden opgegeven bij de registratie.
 14. Wisper-garanties zijn gebaseerd op het terugbrengen van uw fiets naar de dealer bij wie u de fiets hebt gekocht. Amps Electric Bikes Ltd kan niet zorgen voor het gratis ophalen van een fiets die aandacht nodig heeft onder garantie of voor een gratis servicebeurt. Wij accepteren wel dat de fiets onder garantie wordt onderhouden of dat er aan de fiets wordt gewerkt, echter zal in onze werkplaatsen in het VK een vergoeding worden gevraagd voor het leveren van een verpakking, het ophalen en het terugbrengen van de fiets voordat de fiets wordt opgehaald.

Beperkte Garantie

Amps Electric Bicycles Ltd. biedt een retourtermijn van 30 dagen (zie Retourzending van Niet-Defecte Producten hieronder) en de volgende beperkte garantie. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper, zie noot 1 onder Algemene Voorwaarden hierboven voor uitzonderingen.

Let erop dat alle garantie services of -vragen vergezeld moeten gaan met het ordernummer van de transactie waarmee het onder de garantie vallende product werd gekocht. Het ordernummer dient als garantie nummer en dient bewaard te worden. Amps Electric Bicycles Ltd. biedt geen garantie service zonder dit nummer.

Amps Electric Bicycles Ltd. biedt garantie voor dit product en de onderdelen ervan tegen materiaal- en constructiefouten gedurende de in de paragrafen één, twee en drie hierboven vermelde perioden vanaf de oorspronkelijke verzenddatum. Gedurende deze periode zal Amps Electric Bikes Ltd. defecte onderdelen repareren of vervangen door nieuwe of gereviseerde onderdelen naar keuze van Amps Electric Bicycles Ltd., zonder kosten voor u.

Verzendkosten voor retourzendingen die onder de garantie vallen gedurende de eerste 30 dagen worden betaald door Amps Electric Bicycles Ltd.  Alle verzendkosten, zowel van als naar Amps Electric Bicycles Ltd. na deze periode van 30 dagen, zijn voor rekening van de klant. Alle retourzendingen, zowel tijdens als na de periode van 30 dagen, dienen te geschieden via de hieronder beschreven Procedures voor het Verkrijgen van Garantie Service.

Alle originele onderdelen (onderdelen die door Amps Electric Bicycles Ltd. zijn gemonteerd) die door Amps Electric Bicycles Ltd. of zijn geautoriseerde dealer zijn vervangen, worden eigendom van Amps Electric Bicycles Ltd. Op eventuele aftermarket toevoegingen of modificaties wordt geen garantie verleend. De eigenaar van de e-Bike is verantwoordelijk voor de betaling, tegen de geldende tarieven, voor elke service of reparatie buiten het toepassingsgebied van deze beperkte garantie.

Amps Electric Bicycles Ltd. geeft geen andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of conformiteit met enige voorstelling of beschrijving, anders dan zoals hieronder uiteengezet. Amps Electric Bicycles Ltd. geeft geen garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, met betrekking tot het product of de documentatie van enige andere fabrikant, de kwaliteit, prestaties, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of conformiteit met enige voorstelling of beschrijving.

Behalve zoals hieronder bepaald, is Amps Electric Bicycles Ltd. niet aansprakelijk voor verlies, kosten, uitgaven, ongemak of schade die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de elektrische fiets. In geen geval is Amps Electric Bicycles Ltd. aansprakelijk voor verlies, kosten, uitgaven, ongemak of schade die de aankoopprijs van de elektrische fiets te boven gaan.

De hieronder uiteengezette garantie en rechtsmiddelen zijn exclusief en komen in de plaats van alle andere, mondelinge of schriftelijke, uitdrukkelijke of impliciete. Geen enkele reseller, agent of werknemer is gemachtigd om enige wijziging, uitbreiding of toevoeging aan deze garantie te maken.

Garantievoorwaarden

De bovenstaande Beperkte Garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. Deze garantie geldt alleen voor nieuwe Wisper merkproducten gedistribueerd en/of verkocht door Amps Electric Bicycles Ltd. De garantie is alleen van kracht als de producten worden gekocht en gebruikt in het Verenigd Koninkrijk van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. De garantie van twee jaar geldt alleen voor nieuwe producten. Producten die met korting tweedehands of ex-demonstratie verkocht worden, komen niet in aanmerking voor garantie, tenzij anders vermeld en de garantieperiode kan verkort worden.
 2. Deze garantie dekt alleen normaal gebruik van de elektrische fiets. Amps Electric Bicycles Ltd. is niet aansprakelijk onder deze garantie als enige schade of defect het gevolg is van (i) verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, onjuiste verzending of installatie; (ii) rampen zoals brand, overstroming, blikseminslag of onjuiste stroomvoorziening; of (iii) service of wijziging door iemand anders dan een erkende Amps Electric Bicycles Ltd. vertegenwoordiger of Dealer; (iv) schade opgelopen door onverantwoord gebruik, inclusief schade als gevolg van niet-aanbevolen praktijken.
 3. U moet uw aankoopbon of ander bewijs van aankoop bewaren om garantieservice te ontvangen.
 4. Er zal geen garantie-uitbreiding worden verleend voor enig(e) vervangend(e) onderdeel (onderdelen) die aan de koper is (zijn) geleverd ter uitvoering van deze garantie.
 5. Deze garantie dekt niet het gebruik van een Wisper fiets of product als de fiets of het product is gebruikt “off road” of in wedstrijden van welke aard dan ook.

Retournering van Niet-Defecte Producten

Een niet-defect product kan binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum aan Amps Electric Bicycles Ltd. worden geretourneerd voor terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs met de volgende wijzigingen/kosten:

 1. Amps Electric Bicycles Ltd. vergoedt noch de oorspronkelijke verzendkosten noch de verzend- en administratiekosten die voortvloeien uit het retourneren van de producten. Als de oorspronkelijke aankoop werd gedaan onder een “Gratis Verzending” promotie dan zal een standaard vergoeding van £40 worden afgetrokken van elke retourzending op basis van die aanbieding.
 2. Niet-defecte retourzendingen worden belast met 15% restocking fee, welk percentage wordt afgetrokken van de uiteindelijke aankoopprijs minus eventuele verzend- of administratiekosten.

Om een niet-defect product te retourneren, neemt u contact op met onze klantenservice voor een Return Merchandise Authorisation (RMA)-nummer en volgt u de onderstaande instructies voor het retourneren van producten. De RMA is 10 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte. Retourzendingen zonder RMA worden niet geaccepteerd. Er gelden beperkingen van de fabrikant. Niet-defecte producten kunnen alleen worden geretourneerd als ze ongebruikt zijn en in de originele doos zitten.

Procedures voor het Verkrijgen van Garantieservice

Het Retourneren van Goederen Beleid:

Alle verzendkosten na 30 dagen (vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop) op elk item geretourneerd voor reparatie is de verantwoordelijkheid van de klanten. Alle geretourneerde onderdelen moeten voorzien zijn van uw gegevens die duidelijk op de buitenkant van het pakket zijn geschreven, samen met een brief waarin de problemen worden beschreven en een kopie van het originele aankoopbewijs. Geen COD pakketten zullen worden geaccepteerd.

Verantwoordelijkheden van de Eigenaar

Algemeen onderhoud van de Wisper Fiets

Algemeen Onderhoud

Net als bij elke fiets is het belangrijk dat uw Wisper Elektrische Fiets schoon en goed gesmeerd wordt onderhouden. Onze e-Bikes vallen in de categorie Stad en Touring en zijn niet ontworpen als mountainbikes. Als u uw Wisper fiets toch “off road” gebruikt, is het belangrijk dat alle modder en zand van alle bewegende delen wordt verwijderd en dat de onderdelen licht worden ingesmeerd, voordat u ze opbergt of verder gebruikt. Zorg ervoor dat er geen smeermiddel op de rem oppervlakken wordt aangebracht.  Een opeenhoping van modder en/of zand op bewegende onderdelen kan uw fiets beschadigen en in extreme gevallen kan uw garantie vervallen.

Regelmatig onderhoud

Alle fietsen hebben regelmatig onderhoud nodig en elektrische fietsen in het bijzonder moeten ten minste eenmaal per jaar worden onderhouden en nagekeken door een specialist op het gebied van elektrische fietsen.  Als u de fiets dagelijks gebruikt, raden wij voor uw veiligheid en voor het juiste onderhoudsniveau een half jaarlijkse onderhoudsbeurt aan.  Uw Wisper dealer helpt u graag bij het onderhoud van uw fiets.

Als u twijfelt over het dagelijks onderhoud en gebruik van uw fiets, raadpleeg dan uw Wisper-dealer of uw Wisper-handboek voor meer advies.

U op de Weg Houden

Als uw Wisper-fiets binnen de garantieperiode van twee jaar defect raakt en niet meer bruikbaar is als gevolg van een defect dat onder onze garantie valt. Dan zullen wij, op verzoek van de leverende Wisper-dealer, een leenfiets leveren die u kunt gebruiken totdat uw Wisper-fiets weer rijklaar is.

Wij kunnen niet garanderen dat u hetzelfde model ontvangt. Leenfietsen moeten in schone en rijklare staat worden teruggebracht, anders kunnen kosten in rekening worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor om u de volledige nieuwprijs in rekening te brengen als een leenfiets zoekraakt, wordt gestolen of niet wordt terugbezorgd wanneer daarom wordt gevraagd. Om in aanmerking te komen voor onze leenfiets regeling moet u uw Wisper Bike binnen twee weken na aankoop online registreren.

U op de Weg Houden is alleen beschikbaar voor 2017 en latere Wisper-fietsmodellen en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper, als u hiervan bevestiging nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Niets in het bovenstaande doet afbreuk aan uw wettelijke rechten.

OUR TRUSTPILOT REVIEWS