Algemene Voorwaarden

www.amps.bike en www.wisperbikes.com zijn websites die worden beheerd door Amps Electric Bikes Ltd, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 9541035. Het geregistreerde kantoor is Creasy Son & Wickenden, 4 Pembroke Rd, Sevenoaks, TN13 1XR. Amps Electric Bikes Ltd handelt als Wisper Electric Bikes, in de verkoop en levering van elektrische fietsen en fietsaccessoires. De koper (“jij”) betekent elke persoon, eenmanszaak, vennootschap, bedrijf, corporatie of andere entiteit die wordt vermeld in het betreffende deel van de verkoopfactuur/bestelformulier en omvat alle opvolgers, erfgenamen en rechtverkrijgenden. Wanneer een persoon volledig als consument handelt, blijven zijn wettelijke rechten onaangetast. Elke verwijzing naar jou binnen deze algemene voorwaarden zal als consumentenkoper zijn, tenzij anders vermeld als een verwijzing naar een handelskoper. De “Goederen” betekent de artikelen vermeld in het betreffende deel van het verkoop-/bestelformulier en is een kernpunt van het contract tussen ons dat alle aanvullende artikelen extra zijn voor een dergelijk contract, tenzij anders vermeld in de verkoopfactuur/bestelformulier. De “Prijs” betekent het bedrag dat betaalbaar is aan Amps Electric Bikes Ltd voor de Goederen plus BTW, en het bedrag dat aan de bezorgdienst wordt betaald voor het leveren van bezorgdiensten, tenzij anders vermeld. Geciteerde prijzen kunnen tijdens de looptijd van brochures variĆ«ren (omhoog of omlaag) en actuele prijzen worden opgegeven op het moment van bestellen. Wat betreft bestellingen die via internet worden geplaatst, worden deze pas door ons geaccepteerd nadat wij ze aan jou hebben bevestigd, via een e-mail met verzendbevestiging. Voor bestellingen geplaatst door klanten die woonachtig zijn binnen de EU, zijn de prijzen inclusief BTW tegen het op dat moment geldende tarief. BTW is niet van toepassing op bestellingen die buiten de EU of naar de Kanaaleilanden worden verzonden. Echter, alle Goederen die aan Jersey worden geleverd boven een bepaalde waarde (inclusief bezorgkosten in rekening gebracht door een derde partij bezorgdienst), zullen onderworpen zijn aan een ‘Goederen- en Dienstenbelasting’ (“GST”) afhankelijk van de waarde van de Goederen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze GST te betalen. Als de GST niet wordt betaald, kunnen de bezorgdiensten de Goederen niet afleveren. Let op, er kunnen lokale belastingen en douanerechten van toepassing zijn. Raadpleeg voor volledige details je lokale douanekantoor. Als je een bezorgland buiten de EU selecteert, worden de prijzen exclusief BTW weergegeven. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, bestellingen (inclusief telefonische bestellingen) en contracten voor de verkoop of levering van Goederen door Amps Electric Bikes Ltd. Wat betreft de verkoop van Goederen aan handelskopers, worden eventuele andere voorwaarden of vertegenwoordigingen, hetzij impliciet volgens de wet, gemaakt voorafgaand aan, naast of volgend op het contract of de bestelling, hierbij uitgesloten en zijn niet bindend voor ons. Wat betreft consumentenkopers, zullen aanvullende voorwaarden alleen bindend zijn voor ons als ze schriftelijk door ons aan jou zijn bevestigd. Amps Electric Bikes Ltd behoudt zich het recht voor om technische of administratieve fouten in elke bestelling zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat alle gegevens in de bestelling correct zijn en wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in enige bestelling. HET CONTRACT Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een e-mail van ons waarin we bevestigen dat we jouw bestelling voor de Goederen hebben ontvangen, en de bezorgdiensten die je hebt aangevraagd bij de bezorgdienst. Let op, dit betekent niet dat je bestelling is geaccepteerd. Jouw bestelling is een aanbod aan Amps Electric Bikes Ltd om Goederen te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan onze acceptatie, en we zullen deze acceptatie aan jou bevestigen door je een e-mail te sturen die bevestigt dat de Goederen zijn verzonden door de bezorgdienst (de ā€œVerzendbevestigingā€). Het contract tussen jou en Amps Electric Bikes Ltd wordt pas gevormd wanneer we je de Verzendbevestiging sturen. Het contract heeft alleen betrekking op die Goederen waarvan de verzending (door de bezorgdienst) we hebben bevestigd in de Verzendbevestiging. We zijn niet verplicht om andere Goederen te leveren die mogelijk deel uitmaakten van je bestelling totdat de verzending van dergelijke Goederen is bevestigd in een aparte Verzendbevestiging. CONSUMENTENRECHTEN VOOR LEVERING ALLEEN AAN HET UK Op voorwaarde dat je in het UK woont en het Product wordt afgeleverd op een adres in het UK, mag je jouw contract met ons voor de bestelde Goederen op elk moment annuleren tot en met de 28e dag vanaf de datum waarop je de bestelde Goederen ontvangt. Je hoeft ons geen reden te geven voor het annuleren van je contract en je hoeft ook geen boete te betalen. Om je contract te annuleren moet je ons schriftelijk op de hoogte stellen op ons hoofdkantoor, op Creasy Son & Wickenden, 4 Pembroke Rd, Sevenoaks, TN13 1XR. Als je de Goederen al hebt ontvangen voordat je je contract annuleert, moet je de Goederen op eigen kosten en risico naar ons terugsturen. Als je je contract annuleert, maar wij hebben de Goederen al voor levering verwerkt, mag je de Goederen niet uitpakken als ze door jou zijn ontvangen en je moet de Goederen zo snel mogelijk op eigen kosten en risico naar ons terugsturen. Zodra je ons hebt laten weten dat je je contract annuleert, wordt elk bedrag dat aan Amps Electric Bikes Ltd is gedebiteerd (met betrekking tot door ons geleverde goederen en door de bezorgdienst geleverde diensten) zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na je bestelling op je rekening bijgeschreven, OP VOORWAARDE DAT de betreffende Goederen door jou worden geretourneerd en door ons worden ontvangen in de staat waarin ze aan jou zijn geleverd. Als je de door de bezorgdienst geleverde Goederen niet terugstuurt of de bezorgkosten niet betaalt, hebben wij het recht om de directe kosten van het terughalen van de Goederen af te trekken van het bedrag dat aan jou wordt terugbetaald. Evenzo worden eventuele bedragen die van je betaal- of creditcard zijn afgeschreven met betrekking tot bezorgkosten die aan de externe bezorgdienst moeten worden betaald, zo snel mogelijk door de betreffende bezorgdienst of door ons namens hen op je rekening bijgeschreven. Je hebt een wettelijke verplichting om redelijke zorg te dragen voor de Goederen terwijl ze in je bezit zijn. Als je deze verplichting niet nakomt, hebben wij mogelijk het recht om je aan te klagen voor een vergoeding. ANNULERING DOOR AMPS ELECTRIC BIKES LTD We behouden ons het recht voor om het contract tussen ons te annuleren als: (a) we onvoldoende voorraad hebben om de Goederen te leveren die je hebt besteld (b) de bezorgdienst niet levert in jouw regio (c) Ć©Ć©n of meerdere van de door jou bestelde Goederen verkeerd geprijsd waren vanwege een typfout of een fout in de prijsinformatie die we van onze leveranciers hebben ontvangen; of (d) we reden hebben om te vermoeden dat er een risico is op een frauduleuze transactie. Als we je contract annuleren, zullen we je per e-mail op de hoogte brengen en het bedrag dat door ons is afgeschreven (met betrekking tot door ons geleverde goederen en door de bezorgdienst geleverde diensten (tenzij bedragen met betrekking tot de bezorging direct worden terugbetaald door de bezorgdienst), zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na je bestelling, terugstorten op je debet- of creditcard. We zijn niet verplicht om extra compensatie te bieden voor de teleurstelling die is geleden. GARANTIES Alle garanties met betrekking tot de Goederen worden volledig verzorgd door de fabrikanten/UK-importeurs en zijn onderhevig aan de daarin opgenomen voorwaarden. Je wordt eraan herinnerd om alle garantiekaarten/documenten in te vullen bij ontvangst van de Goederen waar dat van toepassing is. TITEL Title to the Goods shall pass to you when the Goods ordered are collected on your behalf by the delivery service provider and leave our warehouse. In the event that sums owing in respect of other Goods ordered within a single order remain due, we shall apportion the sums owing for such Goods without prejudice to our right to retain title in respect of all Goods ordered. LEVERING Amps Electric Bikes Ltd levert geen bezorgdiensten voor Goederen die aan niet-inwoners van het VK worden verkocht. Als je wilt dat je Goederen bij jou worden afgeleverd, regelen we de levering namens jou met externe bezorgdienstverleners. Eventuele bedragen die we van jou ontvangen voor bezorgkosten worden doorgesluisd naar de gebruikte externe bezorgdienstverleners. Als je je eigen bezorgcontractant wilt gebruiken, moet je ons hiervan op de hoogte stellen op het moment dat je je bestelling plaatst. Als je ons vraagt om je Goederen te laten bezorgen, zorgen wij ervoor dat de door jou bestelde Goederen worden afgeleverd op het adres dat je opgeeft voor bezorging op het moment dat je je bestelling plaatst. De levering wordt zo snel mogelijk gedaan nadat je bestelling is geaccepteerd, en in ieder geval binnen 30 dagen na je bestelling. Voor bestellingen geplaatst door en geleverd aan klanten die in de EU wonen, maar buiten het VK, zullen we de levering van je Goederen namens jou regelen met externe bezorgdienstverleners tegen speciaal overeengekomen gereduceerde tarieven. Eventuele bedragen die we van jou ontvangen voor bezorgkosten worden namens de bezorgdienstverlener geĆÆnd en aan hen overgemaakt. Voor bestellingen die geplaatst zijn door en geleverd worden aan klanten die in het VK wonen, worden de Goederen geleverd via de dichtstbijzijnde Amps-verkoper. Er zijn bezorgkosten van toepassing voor de levering van de goederen aan de verkoper. Zodra de Goederen aan jou zijn geleverd, worden ze op eigen risico bewaard en zijn wij niet aansprakelijk voor hun verlies of vernietiging. Je moet ons schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele tekorten, verkeerde leveringen of andere afwijkingen in de bestelde Goederen onmiddellijk, of uiterlijk binnen drie werkdagen na dergelijke tekorten, verkeerde leveringen of andere afwijkingen, daarna ben je aansprakelijk voor dergelijke tekorten, verkeerde leveringen of andere afwijkingen. Als wij namens jou de levering hebben geregeld met een externe bezorgdienstverlener, moeten eventuele claims voor verlies of schade tijdens het transport rechtstreeks aan de bezorgdienstverlener worden gericht. Wij zullen je helpen bij het indienen van een dergelijke claim, of we kunnen de claim namens jou afhandelen, tegen redelijke kosten. Je moet alle verpakkingen bewaren in geval van een claim of retournering binnen de voorwaarden van deze algemene voorwaarden. Als je bezorgadres buiten de EU ligt, moet je mogelijk invoerrechten en belastingen betalen wanneer je bestelling je land bereikt. Deze en eventuele extra kosten voor douane-inklaring zijn jouw verantwoordelijkheid. AANSPRAKELIJKHEID Als de door ons geleverde Goederen niet zijn wat je hebt besteld of beschadigd of defect zijn, zijn wij niet aansprakelijk tenzij je ons schriftelijk op de hoogte stelt van het probleem binnen drie werkdagen na de levering van de betreffende Goederen. Als er wordt beweerd dat de Goederen beschadigd of defect zijn, moet je de Goederen naar ons terugsturen voor inspectie en rapportage (zonder enige verplichting van onze kant om de genoemde Goederen te vervangen voordat ze worden geĆÆnspecteerd). Je bevestigt verder dat het redelijk is dat wij dergelijke defecte Goederen inspecteren, repareren of vervangen (naar onze keuze) en fabrikanten toestaan ā€‹ā€‹inspecties uit te voeren om productiemethoden te wijzigen. Je accepteert verder dat het redelijk is om ons op de hoogte te stellen van een onderbreking, defect of andere storing voordat je contact opneemt met onafhankelijke derden of kosten maakt en ons in staat te stellen het defect, de storing of de onderbreking te verhelpen. Als je een probleem bij ons meldt, is onze enige verplichting, naar onze keuze: (a) het vervangen of repareren van Goederen die beschadigd of defect zijn; of (b) het aan jou terugbetalen van het bedrag dat je voor de betreffende Goederen hebt betaald op de manier die wij kiezen. Behalve waar de wet dit uitsluit, zijn wij niet aansprakelijk voor enig indirect of gevolgschade of -kosten (inclusief verlies van winst, bedrijf of goodwill) die op enigerlei wijze voortvloeien uit een probleem dat je ons onder deze algemene voorwaarden meldt, en we zijn niet verplicht om je geld te betalen als compensatie, anders dan om je het bedrag terug te betalen dat je voor de betreffende Goederen hebt betaald. Je moet alle toepasselijke voorschriften en wetgeving naleven, inclusief het verkrijgen van alle benodigde douane-, import- of andere vergunningen om Goederen van onze site te kopen. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoer of invoer van de door jou gekochte Goederen. Onverminderd het voorgaande is niets in deze algemene voorwaarden bedoeld om eventuele rechten die je mogelijk hebt als consument onder het toepasselijk lokale recht of andere wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten te beperken, noch om onze aansprakelijkheid jegens jou uit te sluiten of te beperken voor enig overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid. INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN GOEDEREN Elk advies dat wordt gegeven door onze agenten of medewerkers tijdens telefoon-/internetbestellingen is volledig gebaseerd op de informatie die jij verstrekt. Wanneer advies wordt gegeven na visuele inspectie door onze agenten of medewerkers, zal dit advies slechts een mening zijn en accepteren we geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden daarin. De geleverde goederen zijn alleen bedoeld voor het doel waarvoor goederen van dat type gewoonlijk worden gebruikt en niet voor eventuele alternatieve doeleinden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor falen van de goederen door dergelijk alternatief gebruik, inclusief het gebruik van de goederen om andere apparatuur te slepen, enige aanpassing of wijziging. Je bevestigt dat je je zult houden aan alle regels met betrekking tot de installatie van de goederen en accepteert volledig dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies dat voortvloeit uit gedwongen, verkeerd gerichte, ongeschikte of ongekwalificeerde installatie van goederen of het niet goed onderhouden van de goederen. Verder accepteren we geen aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel, tenzij direct veroorzaakt door onze eigen nalatigheid. Goederen of delen ervan die door jou of een derde partij zijn aangepast of gewijzigd, vallen niet langer onder de garantie van de fabrikant en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele defecten als gevolg van dergelijke aanpassingen of wijzigingen. COMPETITIEGOEDEREN Goederen die als ‘Competitiegoederen’ zijn gespecificeerd en geleverd, zijn bedoeld voor specialistisch gebruik en worden tijdens gebruik extreem belast. De levensverwachting en duurzaamheid van dergelijke goederen worden sterk verminderd en je moet er rekening mee houden dat elke claim voor falen of slijtage beperkt is tot die van de fabrieksgaranties. Je gaat ermee akkoord dat dergelijk gebruik een relevante omstandigheid zal zijn voor de doeleinden van de Sale of Goods Act 1979 (zoals gewijzigd). Bovendien kunnen onderdelen die verbonden zijn met Competitiegoederen onder stress komen te staan, en je moet advies inwinnen bij experts voordat je dergelijke onderdelen koopt. Je moet er ook rekening mee houden dat fabrikanten hun garanties kunnen beperken wanneer onderdelen worden geĆÆnstalleerd voor competitief gebruik. BETALINGSVOORWAARDEN Let op, alle betalingen via de website en postorder worden volledig gedaan op het moment van bestellen, ongeacht de voorraad. De totaal betaalde prijs vertegenwoordigt een bedrag aan ons voor de levering van goederen, en een bedrag dat door ons wordt geĆÆnd namens de leveringsdienstverlener voor het leveren van bezorgdiensten. Offertes worden gegeven met de veronderstelling dat er geen verandering in de prijs zal worden gemaakt door de fabrikant/alleenimporteur en dat overheidsheffingen ongewijzigd blijven. In het geval van dergelijke veranderingen, zal de prijs van bestellingen die geplaatst zijn voor de verandering hetzelfde blijven en zullen er geen verdere verhogingen aan jou worden doorberekend. Aanbetalingen gedaan aan Amps Electric Bikes Ltd met betrekking tot geplaatste bestellingen zijn niet terugbetaalbaar. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet leveren van de door jou bestelde goederen of enige vertraging in de levering ervan, of voor schade of gebreken aan geleverde goederen die zijn veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die buiten onze redelijke controle valt, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen en andere industriĆ«le geschillen, uitval van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, explosie of ongeval, handelingen van God, oorlog of acties van derden. RECHTEN VAN DERDEN Ongeacht enige andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal niets in deze algemene voorwaarden een voordeel verlenen, noch is het de bedoeling om een voordeel te verlenen, aan een derde partij (voor de doeleinden van de Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 of voor enig ander doel). RECHTSGEBIED Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht en de gewoonte en praktijk van de industrie, en de Engelse rechtbanken hebben exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot eventuele claims of geschillen (of deze nu contractueel of niet-contractueel zijn) die daaruit voortvloeien. VOLLEDIGE OVEREENKOMST Deze algemene voorwaarden, samen met onze huidige websiteprijzen, leveringsdetails, contactgegevens en privacybeleid, vormen de volledige overeenkomst met betrekking tot de levering van de Goederen aan jou door ons. Niets wat door een verkoper namens ons wordt gezegd, mag worden opgevat als een wijziging van deze algemene voorwaarden of als een geautoriseerde voorstelling van de aard of kwaliteit van de door ons aangeboden Goederen. Behalve in geval van fraude of frauduleuze misrepresentatie, zijn wij niet aansprakelijk voor een dergelijke voorstelling die onwaar of misleidend is. PRIVACYBELEID. LET OP: Wij waarderen je privacy en geven daarom geen informatie aan derden. Cookies worden op deze winkelsite alleen gebruikt om de inhoud van je winkelwagen bij te houden nadat je een item hebt geselecteerd, en om afleveradressen op te slaan als je je registreert. Je kunt weigeren cookies te accepteren door de instelling in je browser te activeren; echter, door deze instelling te selecteren, kun je mogelijk geen toegang krijgen tot bepaalde delen van onze site. Tenzij je de instellingen van je browser zo hebt aangepast dat deze cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer je inlogt op onze site. Wanneer je betaalt voor Goederen, worden je gegevens alleen door ons betalingsserviceprovider-systeem geleid voor betalingsverwerking en anti-fraudedoeleinden, ter bescherming van jou. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van je privacy. Wij zullen de informatie die we over jou verzamelen alleen rechtmatig gebruiken in overeenstemming met de Data Protection Act 1998. We verzamelen alleen informatie die gegeven is op het moment van het bestelproces om je bestelling in te voeren en te verwerken. NATUURGETROUWHEID Alle bestellingen die je op deze website plaatst, zijn onderhevig aan onze acceptatie in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. De ‘bevestigings’-fase geeft de definitieve details van je bestelling weer. Hierna sturen we je een e-mail waarin de Goederen die je bij ons hebt besteld en de bestelde bezorgservices van de bezorgdienst worden bevestigd. Let op, deze e-mail is geen bestelbevestiging of orderacceptatie van Amps Electric Bikes Ltd. De acceptatie van je bestelling en de voltooiing van de overeenkomst tussen jou en ons vindt plaats bij verzending naar jou door de bezorgdienst van de bestelde Goederen, tenzij we je hebben meegedeeld dat we je bestelling niet accepteren of je deze hebt geannuleerd. Let op, de Prijs die je betaalt voor Goederen geleverd door Amps Electric Bikes Ltd, en de bezorgservice geleverd door de bezorgdienst, is de prijs die op deze website wordt weergegeven op het moment dat we je bestelling ontvangen, behalve de volgende uitzondering: Hoewel we proberen alle prijzen op onze website correct te hebben, kunnen er fouten optreden. Mochten we een fout ontdekken in de Prijs van de door jou bestelde Goederen, dan informeren we je zo snel mogelijk. Op dat moment zouden we je de mogelijkheid geven om je bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren met teruggave van het betaalde geld. Als we je niet kunnen bereiken, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Alle specificaties worden geadviseerd door de fabrikant; deze kunnen echter op elk moment door de fabrikant worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. AUTEURSRECHTMELDING Alle handelsmerken die op onze website en/of papierwerk worden genoemd, behoren toe aan de eigenaren ervan. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd door Amps Electric Bikes Limited uit Kemsing Kent. Je mag afbeeldingen alleen kopiĆ«ren voor persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik. Als je toestemming wilt om afbeeldingen commercieel te reproduceren, neem dan rechtstreeks contact op met Amps Electric Bikes. Als je tekst van de website wilt gebruiken, neem dan direct contact op met Amps Electric Bikes, anders is het kopiĆ«ren van tekst, zinnen, bedrijfsiconen of ander materiaal van deze website niet toegestaan. EXTERNE LINKS Externe links binnen de Amps Electric Bikes-website kunnen voor jouw gemak worden verstrekt, maar ze vallen buiten de controle van de website-eigenaar en er wordt geen uitspraak gedaan over hun inhoud. Gebruik van of vertrouwen op externe links en de daarop verstrekte inhoud is op eigen risico.